Varför fiber?

Varför ska vi ansluta vår bygd till fibernätet?


• Tillgång till digitaliseringens möjligheter främjar nyinflyttning och ger möjlighet att bo kvar i bygden.
• Vi kan behålla/öka antalet företag i bygden.
• Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
• Distansarbete fungerar med snabbt och stabilt bredband, t ex. arbeta hemma vissa dagar i veckan.
• Delta i utbildning på distans.
• Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både ljud och bild.
• Bättre möjlighet att ta del av de tjänster på internet som kräver högre kapacitet t ex YouTube, skicka fotografier till framkallning m.m. m.m.
• Kommunicera med släkt och vänner via t ex Skype.
• Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband.
• Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc…
• Alltfler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.
• Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir lättare att sälja.
• Besökare och turister önskar/kräver bredband när de har semester.
• Ej väderberoende, t ex för fukt och åska. Driftsäkert.
• ADSL-tjänsterna och de kopparanslutna telestationerna kommer succesivt att läggas ner.


Vad är alternativet till bredband via fiber?

ADSL

• ADSL-tjänsterna och de kopparanslutna telestationerna kommer succesivt att läggas ner. I vissa byar i bygden är det redan på g.
• Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter över 10 Mb/s.
• Beroende av kopparnät, som är ålderstiget.
• Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande  träd, fukt, snö och åsknedslag.

Trådlöst bredband

• Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
• Känsligt för väderpåverkan.
• Kapaciteten delas på antalet anslutningar.
• Mottagningsförhållanden varierar.

Framtidens teknik (LTE/4G)

• Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
• De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
• Kapaciteten delas på antalet anslutningar.
 

 

Här informerar vi om projektet Toftan Fiber.

Nu har vi i byarna längs Toftbyvägen (inklusive byarna i Toftbyn) möjlighet att få tillgång till fiber. Den chansen hoppas vi att in inte vill missa, inte minst med tanke på att våra befintliga ADSL-tjänster tas bort om några år.

I september 2016 togs byggbeslut för fiber, då fler än 200 hushåll anmält sitt intresse. Vi närmar oss nu 300 anmälningar och intresset har varit mycket stort hos fastighetsägarna i området. Framåtandan har ännu en gång visat sig tydlig i byarna längs Toftbyvägen och fiberanslutning kommer ytterligare att öka attraktionskraften för området. Så åter igen, ett stort grattis till oss alla!

NYTT! Under rubriken Nyheter kan du läsa vad som just nu händer i fiberprojektet. 

//Arbetsgruppen Toftan Fiber