Information och tidsplan från Falu Stadsnät

Fibergruppen har idag fått nedan information från Falu Stadsnät.
Du kan fortfarande beställa. Har du inte beställt ännu? Ingen fara, du kan fortfarande beställa en anslutning till Falu Stadsnät. Sista beställningsdag skiljer sig för etapperna, se nedan.
  • Etapp 1 - 31 maj
  • Etapp 2 - 31 maj
  • Etapp 3 - 28 april
  • Etapp 4 - datum sätts i sommar/höst
  • Etapp 5 - datum sätts i sommar/höst
 
Nedan hittar du beställningsblankett.
Kampanjerbjudande.
För 17 900 kronor med ROT-avdrag eller 20 300 kronor utan ROT-avdrag ansluter vi din fastighet till Falu Stadsnät. I detta ingår framdragning av fiber, grävning på tomt, håltagning och uppsättning av anslutningsbox i din fastighet. Vi grovåterställer med befintliga massor. Priserna gäller under förutsättning att mer än 250 fastigheter ansluts inom området. Skulle det bli färre fastigheter blir priset 19 600 kronor med ROT-avdrag och 22 000 kronor utan ROT-avdrag.
Beställer du efter kampanjen löpt ut kostar en anslutning 24 500 kronor med ROT eller 26 000 kronor utan ROT. Då ingår inte grävning på tomt.
Allmänna avtalsvillkor hittar du här
Preliminär tidsplan
Just nu pågår projektering och förberedelser för att vi, efter tjällossningen, ska kunna påbörja arbetet med full kraft.
Etappindelning
Projektet är indelat i sex etapper, vilket framgår av bifogad PDF (se nedan). Just nu projekteras etapp 1, 2 och 3 där grävningen är planerad att påbörjas så fort tjälen gått ur backen. Grävningen startas i centrala delarna av Toftbyn (etapp 3) för att sedan fortsätta mot Svärdsjö (etapp 1 och 2). Etapp 1-3 förväntas vara klart och installerat under 2017. 
Efter dessa etapper fortsätter vi med etapp 6 (som förhoppningsvis påbörjas i år, men blir med stor sannolikhet inte klar under 2017). Etapp 4 mot Ramsnäs som är den sista ”fiber”-etappen påbörjas direkt efter etapp 6. Etapp 5 innebär enbart grävning för elnät och fiber kan eventuellt bli aktuellt i området vid en senare tidpunkt. Observera att tidplanen är preliminär och att ändringar åt båda håll kan förekomma under projekttiden.

 
När det börjar bli dags för anslutning och grävning på din tomt kommer FEV´s entreprenör att kontakta dig. 
Ni kan sedan tillsammans planera hur anslutning och grävning ska ske till just din fastighet.
Se karta nedan för vilket geografiskt område varje etapp innefattar.
 
Har du frågor och funderingar.
FEV växel, info@fev.se023-77 49 00.

 

Här informerar vi om projektet Toftan Fiber.

Nu har vi i byarna längs Toftbyvägen (inklusive byarna i Toftbyn) möjlighet att få tillgång till fiber. Den chansen hoppas vi att in inte vill missa, inte minst med tanke på att våra befintliga ADSL-tjänster tas bort om några år.

I september 2016 togs byggbeslut för fiber, då fler än 200 hushåll anmält sitt intresse. Vi närmar oss nu 300 anmälningar och intresset har varit mycket stort hos fastighetsägarna i området. Framåtandan har ännu en gång visat sig tydlig i byarna längs Toftbyvägen och fiberanslutning kommer ytterligare att öka attraktionskraften för området. Så åter igen, ett stort grattis till oss alla!

NYTT! Under rubriken Nyheter kan du läsa vad som just nu händer i fiberprojektet. 

//Arbetsgruppen Toftan Fiber