Beställningarna på fiber har nu överstigit 200 fastigheter och byggbeslutet är taget!

Grattis till oss Fastighetsägare och Boende i Toftanfiberområdet!. 
Beställningarna på fiber har nu överstigit 200 fastigheter och byggbeslutet är taget!

Då både arbetsgruppens och förhoppningsvis alla fastighetsägares mål bör vara minst 250 beställningar hoppas vi att alla i bygden hjälps åt att motivera de som ännu inte tecknat sig för fiber så vi alla kan dra nytta av det lägre priset som infaller vid 250 beställningar. Även om "sista datum" passerat går det fortsatt bra att teckna kontrakt. 
Det slutgiltiga priset sätts inte förrän under 2017.
 
Arbetsgruppen arbetar med att sammanfatta av de frågorna vi fått under året och samla dessa till ett inlägg som kommer inom någon vecka här på hemsidan. Frågor angående projektering (grävning osv.) ställer ni direkt till Falu Stadsnät. Dock har de inte påbörjat sin detaljprojektering av området ännu, så de kommer förmodligen inte kunna svara på frågor gällande grävning på era fastigheter i detalj förrän under vintern/våren.

Här informerar vi om projektet Toftan Fiber.

Nu har vi i byarna längs Toftbyvägen (inklusive byarna i Toftbyn) möjlighet att få tillgång till fiber. Den chansen hoppas vi att in inte vill missa, inte minst med tanke på att våra befintliga ADSL-tjänster tas bort om några år.

I september 2016 togs byggbeslut för fiber, då fler än 200 hushåll anmält sitt intresse. Vi närmar oss nu 300 anmälningar och intresset har varit mycket stort hos fastighetsägarna i området. Framåtandan har ännu en gång visat sig tydlig i byarna längs Toftbyvägen och fiberanslutning kommer ytterligare att öka attraktionskraften för området. Så åter igen, ett stort grattis till oss alla!

NYTT! Under rubriken Nyheter kan du läsa vad som just nu händer i fiberprojektet. 

//Arbetsgruppen Toftan Fiber