Arbetsgruppen rekommenderar Falu Stadsnät som fiberleverantör

Arbetsgruppen rekommenderar Falu Stadsnät som fiberleverantör

 

Efter en omfattande utvärderings- och förhandlingsprocess med två leverantörer av fiber/ bredband, Falu Stadsnät och IP-Only, har nu arbetsgruppen Toftan Fiber rekommenderat fastighetsägarna att Falu Stadsnät ska förse vårt område med fiber/ bredband.

 

Måndag 4 juli bjöd arbetsgruppen in alla fastighetsägare i byarna längs Toftbyvägen inkl. byarna i Toftbyn och Ramsnäs till Hedenborg och stormöte nr 2. Inför c:a 200 fastighetsägare informerade arbetsgruppen om arbetet under våren och för att slutligen rekommendera Falu Stadsnät som leverantör av fiberlösning till vårt område. 

 

En gedigen utvärderingsprocess

Under maj och juni har arbetsgruppen, utifrån fastighetsägarnas behov, tagit fram förfrågnings- och anbudsunderlag innehållande bl.a. bör- och ska-krav. Inledningsvis var 3 leverantörer intresserade att vara med i processen Zitius (Telia är huvudägare), IP-Only och Falu Stadsnät. Zitius valde tidigt i processen att avstå vidare dialog. Arbetsgruppen har sedan haft möten med representanter från IP-Only och Falu Stadsnät. Efter det fick båda leverantörerna återkomma med anbud vilka arbetsgruppen har viktat och utvärderat, totalt c:a 150 punkter. 

 

Falu Stadsnäts erbjudande innebär

 • Att alla fastigheter inom området som är anslutna till elnätet har möjlighet att beställa fiberanslutning. 
 • Ett enhetspris för hela området (se priser nedan).     
 • En nyckelfärdig lösning inklusive grävning på tomt upp till 45 meter (vid mer än 45 meter tillkommer 100 kr/meter), grovåterställning samt borrning och montering av anslutningsbox.
 • Möjlighet att ansluta ytterligare anslutningsboxar (max 3 st) på samma fastighet till ett fast pris.
 • Möjlighet till delbetalning under 5 år (detta alternativ medger ej ROT-avdrag).
 • Nättjänster beställs via Falu Stadsnäts hemsida av respektive tjänsteleverantör.
 • Hastigheter upp till 1000/1000 Mbit/s vid leverans.
 • Beställningen baseras på lämnat anbud till Toftan Fiber samt allmänna avtalsvillkor för Falu Stadsnät.
 • Alla fastigheter ska vara anslutna absolut senast 2017-12-31.

 

Priser enligt erbjudandet

Anslutningsavgift inkl. ROT-avdrag: 17.900 kr/fastighet *)

Anslutningsavgift exkl. ROT-avdrag: 20.300 kr/fastighet *)

Servicekostnad: 40 kr/månad/anslutningsbox **)

Extra anslutning i annat hus på samma fastighet: 5.000 kr

 

*) Ovanstående anslutningsavgifter gäller under förutsättning att mer än 250 fastigheter ansluts.

 • Ansluts 200 – 250 fastigheter är anslutningsavgiften 19.600 kr inkl. ROT-avdrag och 22.000 kr exkl. ROT-avdrag.
 • Under 200 anslutningar förbehåller sig Falu Stadsnät rätten att överväga byggnation och prisnivåer.
 • Angivna kampanjpriser förutsätter att minst 200 beställningar har inkommit till Falu Stadsnät/Falu Energi & Vatten AB 31 augusti 2016.

 

Beställning

Alla fastighetsägare (som har elanslutning) kommer via post, senast 2016-08-15, få ett avtal för beställning av fiberanslutning av Falu Stadsnät/ Falu Energi och vatten. Detta avtal ska undertecknas och skickas åter senast 2016-08-31. Vid detta datum kommer Falu Stadsnät att räkna antalet beställningar och avgöra vilket pris vi kommer att få, 17.900kr alt. 20.300 kr (inkl. ROT-avdrag). 

 

 

Kontakt

Frågor med anledning av rekommendationen eller genomförd konkurrensutsättning ställs till

till Olov Fernquist, 070-425 26 90 alt. Mikael Källman, 0768-48 44 41

 

Specifika frågor kring en enskild fastighet och dess anslutningsmöjligheter kan ställas direkt till Falu Stadsnät - Per Frelin, tel: 023-77 49 68.

 

 

Här hittar du informationsmaterialet som presenterades på stormötet på Hedenborg 4 Juli;

Toftan Fiber_pres_stormöte_160704.pdf (976686)

 

 

 

Här informerar vi om projektet Toftan Fiber.

Nu har vi i byarna längs Toftbyvägen (inklusive byarna i Toftbyn) möjlighet att få tillgång till fiber. Den chansen hoppas vi att in inte vill missa, inte minst med tanke på att våra befintliga ADSL-tjänster tas bort om några år.

I september 2016 togs byggbeslut för fiber, då fler än 200 hushåll anmält sitt intresse. Vi närmar oss nu 300 anmälningar och intresset har varit mycket stort hos fastighetsägarna i området. Framåtandan har ännu en gång visat sig tydlig i byarna längs Toftbyvägen och fiberanslutning kommer ytterligare att öka attraktionskraften för området. Så åter igen, ett stort grattis till oss alla!

NYTT! Under rubriken Nyheter kan du läsa vad som just nu händer i fiberprojektet. 

//Arbetsgruppen Toftan Fiber